POSIADÓWKA Michał Rejner

Wernisaż: 18 listopada 2022 r. godzina 19:00 Galeria Melina, Gliwice, ul. Częstochowska 16
 
Wystawa twórczości zwycięzcy tegorocznej edycji Gliwickiego Przeglądu Artystycznego G.PART.
Michał Rejner to artysta młodego pokolenia, który wypowiada się w zróżnicowanych mediach i technikach, uzyskując intensywność i świeżość plastycznego wyrazu.
W jego twórczości widoczna jest potrzeba eksperymentu, ekspresji, zderzenia form abstrakcyjnych z figuratywnymi, spontaniczny gest malarski, który nie ma jednak przypadkowego charakteru. Sugestywne wizerunki postaci ludzkiej sprowadza do skondensowanych znaków, które stają się wizualnym wykrzyknieniem.
Artysta precyzyjnie dobiera media mając świadomość ile symbolicznych konotacji przydają każdej realizacji. Praktykuje malarstwo olejne i akrylowe na zróżnicowanych podłożach, wykorzystuje techniki zaczerpnięte ze street artu, bazuje na kontrastach między materiałami. Niejednokrotnie stosuje niestandardowe podobrazia takie, jak plastik czy surowe drewno. Odnajduje jakości artystyczne w delikatnej tkance planów architektonicznych czy chłodnej powierzchni metalu oraz efektach jego korozji. Poszukuje estetycznej wartości w nieusankcjonowanych tradycją miejscach… Jest to z pewnością jeden z czynników decydujących o świadomości twórczego warsztatu. Wyraźne jest w jego pracach dziedzictwo najważniejszych kierunków sztuki współczesnej m.in. surrealizmu, ekspresjonizmu abstrakcyjnego, malarstwa informel czy taszyzmu. Jego prace eksponowane były na wystawach czasowych m. in. w galeriach w Chicago, Nowym Jorku, Kolumbii, Wenecji czy Mediolanie. W swoim oeuvre, artysta kładzie duży nacisk na kryterium unikalności. O wizualnej mocy prac decyduje również ich materialna niepowtarzalność. Decyzją twórcy nie podlegają one procesom kopiowania ani reprodukcji.
 
Wystawa prezentowana będzie do 9 grudnia 2022 r.
 
Organizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Melina przy współpracy z Centrum Kultury Victoria w Gliwicach