Robert Znajomski – wystawa

Wystawa trwa od 16 grudnia 2022 do 25 stycznia 2023 r.
Finisaż: 25 stycznia 2023 r. g. 19:00 Galeria Melina, ul. Częstochowska 16

Robert Znajomski urodził się w 1968 roku w Hrubieszowie. Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Pracował  z dziećmi i młodzieżą realizując się twórczo jako pedagog, a także przez twórczość własną. Zajmował się: malarstwem, rysunkiem, grafiką, ekslibrisem, fotografią oraz mailartem. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i uczestniczył w ponad 500 wystawach zbiorowych i projektach zarówno w kraju jak i za granicą. Był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków w Lublinie, wiceprezesem Łęczyńskiego StowarzyszeniaTwórców Kultury i Sztuki PLAMA, członkiem międzynarodowego ruchu International Union of Mail-Artists IUOMA oraz członkiem Zrzeszenia Łódzkich Odkrywców Metali ZŁOM. Był nauczycielem plastyki w Szkole Podstawowej. Zmarł 07. stycznia 2021r. w Łęcznej na powikłania po-covidowe.