Kulturalna Gra Miejska

Zapraszamy do Kulturalnej Gry Miejskiej! 🙂

Przez prawie 3 tygodnie w ponad 20 punktach na kulturalnej mapie Gliwic znajdziecie fotografie Dariusza Trześniowskiego przedstawiające aktorów Teatru Miejskiego.

Uczestniczyć w grze można na 3 sposoby:

  1.  Sfotografować telefonem komórkowym minimum 15 różnych odnalezionych zdjęć i wysłać je przy pomocy aplikacji MOBILE PHOTO KIOSK do organizatora . (Aplikacja bezpłatna, do pobrania w sklepie Google Play lub AppStore. Kod laboratorium do wpisania po instalacji: 1252)
  2. Oznaczyć w odpowiednim miejscu Karty Gry kod literowy, który znajduje się w punktach gry przy zdjęciach. Odnalezione litery utworzą hasło. Kartę Gry należy dostarczyć osobiście do punkty wskazanego przez organizatora (ul. Matejki 6) (do dnia 30 lipca do godz. 10:00)
  3. Nanieść na Karty Gry odpowiedzi na pytania znajdujące się w  niektórych punktach gry przy zdjęciach.  Kartę Gry należy dostarczyć osobiście do punkty wskazanego przez organizatora (ul. Matejki 6) (do dnia 30 lipca o godz. 10:00)

Jeśli masz ochotę wykorzystać wszystkie 3 sposoby – oczywiście można! Zwiększa to również szansę na wygranie atrakcyjnych nagród 🙂 m.in aparatów FujiFilm INSTAX, voucherów do punktów kulturalnych, usługowych i gastronomicznych w Gliwicach oraz ciekawych gadżetów!

KARTĘ GRY można wydrukować samodzielnie korzystając z tego pliku:
KARTA GRY do druku

Można ją również odebrać w wersji papierowej w Galerii Na6 przy ul. Matejki 6 w Gliwicach


REGULAMIN KULTURALNEJ GRY MIEJSKIEJ
Organizatorem gry jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Melina wraz z partnerami: FOTO-S KOKOSZKA oraz Galerią Na6.

TERMINY obowiązujące w Grze::

Gra rozpoczyna się 10 lipca 2020 o godz 20:00 i kończy 30 lipca o godz. 10:00.
30 lipca godz. 10:00 jest ostatecznym terminem dostarczenia kart gry osobiście w punkcie wyznaczonym przez organizatora (ul. Matejki 6) oraz/lub przesłania zdjęć przez aplikację mobilną. 

UCZESTNICTWO w Grze

W Grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką osoby dorosłej. Dopuszczone jest wzięcie udziału w grze grupowo – nie określa się minimalnej ani maksymalnej liczebności grupy. 

Udział w grze nie wymaga rejestracji, ale wymaga wykonania jednej (lub obu) czynności:

1) Wydrukowanie karty gry, która jest dostępna na stronie www.stowarzyszenie-melina.pl lub odebranie jej w wersji papierowej w Zakładzie FOTO-S KOKOSZKA/ Galerii Na6 przy ul. Matejki 6

2) Zainstalowanie bezpłatnej aplikacji MOBILE PHOTO KIOSK na telefonie komórkowym z systemem iOS lub Android (do pobrania w sklepie Google Play lub AppStore) oraz podanie kodu laboratorium: 1252  .

Warunkiem udziału w grze jest podanie numeru telefonu w aplikacji lub na Karcie Gry.
Informacje o wygranej będą wysyłane smse-m.

CEL GRY
Celem gry jest  odnalezienie rozmieszczonych w różnych punktach na terenie Gliwic fotografii portretów aktorów Teatru Miejskiego w Gliwicach autorstwa Dariusza Trześniowskiego i wykonanie  jednego z zadań przewidzianych w grze.

ZADANIA W GRZE:

  1. Sfotografowanie telefonem komórkowym minimum 15 różnych odnalezionych zdjęć i wysłanie ich przy pomocy aplikacji MOBILE PHOTO KIOSK do organizatora .
  2. Oznaczenie w odpowiednim miejscu Karty Gry kodu literowego, który znajduje się w punktach gry przy zdjęciach. Odnalezione litery utworzą hasło. Kartę Gry należy dostarczyć osobiście do punkty wskazanego przez organizatora (ul. Matejki 6)
  3. Naniesienie na Karty Gry odpowiedzi na pytania znajdujące się w punktach gry przy zdjęciach.  Kartę Gry należy dostarczyć osobiście do punkty wskazanego przez organizatora (ul. Matejki 6)

Uczestnik może wykonać tylko jedno lub więcej zadań. Wykonanie większej liczby zadań zwiększa szansę na wygranie atrakcyjnych nagród.

NAGRODY

Odbędą się 3 losowania 

  1. Wśród uczestników, którzy wysłali poprzez aplikację Mobile photo-kiosk minimum15 zdjęć zrobionych w pięciu różnych punktach gry 
  2. Wśród uczestników, którzy dostarczyli Karty Gry z wypełnionym hasłem literowym
  3. Wśród uczestników, którzy dostarczyli Karty Gry z odpowiedziami na pytania konkursowe

Losowanie nagród nastąpi dnia 31 lipca 2020 w Galerii na6 w Gliwicach przy u.l Matejki 6.
O wygranej uczestnicy, którzy nie będą obecni podczas losowania – zostaną poinformowani sms-em. 

BEZPIECZEŃSTWO

Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym w czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a Uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

Charakter imprezy powoduje, że Uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników Gry oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.

Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej organizatorów. 

W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatorów.

Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

Autorem zdjęć wykorzystanych w Grze jest Dariusz Trześniowski.

Uczestnik przystępując do Gry akceptuje niniejszy Regulamin

Udział w Grze jest dobrowolny i bezpłatny.

Oprócz tego losowanie dla wszystkich uczestników.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice