Harry Poster

Zapraszamy na wystawę autorstwa młodego, niebywale zdolnego artysty Artura Szczyrbowskiego, który pięknie kłania się tradycjom polskiego plakatu. WERNISAŻ: 24 lipca 2020, godz 19:00, Galeria Melina, Gliwice

Artur Szczyrbowski artysta młodego pokolenia, twórca plakatów. Wychowanek profesora Romana Kalarusa. W obecnej dobie, czasach grafiki cyfrowej twórczość autora wystawy zasługuje na specjalną uwagę, albowiem odrzuca on środki powszechnie stosowane, teoretycznie ułatwiające proces twórczy będąc wiernym tradycyjnym metodom. Artur w swoich projektach nie używa komputera, wybiera ołówek i farby co jest aktualnie niebywałą rzadkością, oddając tym samym hołd tradycji. W prezentowanej twórczości można dostrzec inspiracje zarówno „Polską Szkołą Plakatu”, jak i mającym silną pozycję na świecie plakatem japońskim.
Tekst: Kurator wystawy Bartłomiej Kozłowski

Artur Szczyrbowski (ur. 21.02.1995) – absolwent Akademii Sztuk Pięknych W Katowicach, były student pracowni projektowania plakatu prof. Romana Kalarusa, adiunkt dr hab. Moniki Starowicz i mgr. Filipa Ciślaka, za których sprawą odkrył swoje zamiłowanie do polskiej szkoły plakatu. Laureat wielu konkursów i nagród, w tym nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie na plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej, pierwszej nagrody konkursu na plakat promujący Legnicką Akademię Filmową, Katowickiego Biennale Plakatu i wielu innych.
Oprowadzanie kuratorskie: w każdą środę 17:00-19:00.
Oprowadza: Bartłomiej Kozłowski

Wystawa prezentowana w ramach projektu Spotkania z Kulturą.
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice