Rozwijamy Talenty

Rozwijamy talenty – warsztaty artystyczne dla dzieci”.

Bezpłatne warsztaty ze sztuki kaligrafii oraz warsztaty techniki decoupage.

W ramach projektu przeprowadzamy bezpłatne warsztaty dla dzieci zamieszkujących teren Powiatu Gliwickiego Szkoły w których odbędą się warsztaty wyłaniamy w drodze konkursu. Konkurs polegał na odpowiedzi na pytanie „dlaczego moja szkoła powinna wziąć udział w warsztatach” w dowolnej formie (plakaty, prezentacje, formy literackie, rysunki itd.).

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Gliwickiego